ECORASTER® s certifikaci EPD

Víte, že…

Environmentální značení je koncept, jež se uplatňuje celosvětově a je zakotven v mezinárodních normách. Stojí na základech vyhodnocování vlastností produktů, a zároveň vlivů na životní prostředí.

 

Certifikace EPD

Zkratka EPD skrývá pod třemi písmeny slova Environmental Product Declaration, v českém jazyce pak Environmentalní prohlášení o produktu. Jedná se o soubor měřitelných informací o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu, přes vznik až po jeho likvidaci.

Takové informace jsou zjišťovány analýzou životního cyklu LCA dle norem ČSN ISO 14040-49, které porovnávají produkty se stejnou funkcí. Informace jsou ověřovány nezávislou autoritou a slouží k deklaraci ověřených vlastností na trhu. EPD je tedy podrobným průkazem produktu o jeho vlivu na životní prostředí.

Díky měřitelnosti přesného materiálního složení produktu lze zjistit kupříkladu:

materiálové složení

informace o spotřebě surovin a energie v každé části životního cyklu produktu

tvorbu odpadů

poškozování ozonové vrstvy

skleníkový efekt

tvorbu fotochemických oxidantů

míru produkce emisí k okyselování půdy a vody

eutrofizaci, a další.

Cerifikát EPD-ukázka

Účel certifikace EPD

Certifikace produktu nabízí klientům a stavebníkům volbu, který produkt zvolit, aby velikost negativních příspěvků neovlivnila ve velké míře výše zmíněné environmentální problémy. Ačkoli se na trhu vyskytuje vícero produktů se stejnou funkcí, klient může díky EPD porovnávat a vybírat produkty na základě jejich vlivů na životní prostředí, popřípadě upřednostnit takové, které certifikaci získaly.

Takovou certifikaci má pouze zlomek produktů na trhu, však EPD certifikaci získaly produkty ECORASTER® s platností od roku 2018 od společnosti The International EPD® system.

Mezi produkty ECORASTER® s certifikací EPD patří:

Zatravňovací dlažba ECORASTER® E50

Zatravňovací dlažba ECORASTER® S50

Zatravňovací dlažba ECORASTER® E40

20 LET ZÁRUKA

Logistické plochy a těžká technika

Zatravňovací dlažba ECORASTER® E50 – černá

56,22  s DPH
20 LET ZÁRUKA

Retenční nádrže

ECORASTER® S50 – černá

55,00  s DPH
20 LET ZÁRUKA

Slovník pojmů:
LCA – Life-cycle Assessement je hodnocení životního cyklu výrobku. Při tomto procesu se kontroluje vznik výrobku od prvopočátečního zisku surovin, přes výrobní složku, dopravu, instalaci, dobu využití produktu až po likvidaci a recyklaci.