Zpevnění půdy s propustností vody

Chraňte udržitelné plochy a současně je využívejte.

Přetékající drenáže, zatopená centra měst a drahá opatření k­ zadržení dešťové vody v minulosti prokázaly, že zpevnění půdy bez jejího uzavření není jen módní trend, ale že je nevyhnutelné.

Obzvláště uvnitř našich měst a dopravních ploch je neuzavřená zpevněná plocha efektivním řešením ke snížení ekologických a hospodářských důsledků prudkých srážek nebo vysokých teplot.

ECORASTER- zatravňovací dlažba- ECORASTER- využití v praxi

Přirozená půda.

V tomto životním prostředí se může déšť bez překážek vsakovat, filtruje se přes půdu a dosahuje do spodních vod. Tato půda může pojmout až 200 litrů dešťové vody na metr čtvereční a proniknout do hloubky jednoho metru

Poté dojde k tzv. evaporaci, odpařování na volných plochách. Tento proces představuje přirozený koloběh vody.

ECORASTER- zatravňovací dlažba- ECORASTER- využití v praxi

Možnost přeměny a udržitelnosti.

Protože půda může při velkém množství srážek pojmout hodně dešťové vody, snižuje tak podstatně odtok vody z povrchu a riziko povodní.
Cílem musí být udržení půdy s možností­ velkého zadržení vody. Snižuje se tak kulminace povodní v odpadních tocích, ulevuje se povrchovému odvodnění a drenážím. Právě v rostoucích obytných oblastech, které nemohou rozšiřovat stávající odvodňovací systém, je odlehčení pomocí nezapečetění půdy první volbou. V této souvislosti hovoříme také o městě jako houbě.
Pojímá vodu a se zpožděním ji vydává zpět. Tato opatření v moderním plánování měst snižují rizika silných dešťů a záplav a starají se o to, aby se srážky vsákly tam, kde spadly. Mluvíme o decentralizovaném managementu dešťové vody, příp. prevenci záplav.

Potřebujete poradit?

Napište nám a my s Vámi rádi zkonzultujeme možnosti. Rádi pro Vás připravíme nezávaznou nabídku přímo na míru.

PRODUKTY
SLUŽBY
Kontakt