ECORASTER: Zpevnění půdy s propustností vody

Chraňte udržitelné plochy a současně je využívejte.

Přetékající drenáže, zatopená centra měst a drahá opatření k­ zadržení dešťové vody v minulosti prokázaly, že zpevnění půdy bez jejího uzavření není jen módní trend, ale je nevyhnutelné.

Obzvláště uvnitř našich měst a dopravních ploch je neuzavřená zpevněná plocha efektivním řešením ke snížení ekologických a hospodářských důsledků prudkých srážek nebo vysokých teplot.

ECORASTER- zatravňovací dlažba- ECORASTER- využití v praxi

Přirozená půda

V přirozeném životním prostředí se může déšť bez překážek vsakovat, filtruje se přes půdu a dosahuje až do spodních vod. Půda může za těchto podmínek pojmout až 200 litrů dešťové vody na metr čtvereční a proniknout do hloubky jednoho metru. 

Poté dojde k tzv. evaporaci, odpařování na volných plochách. Tento proces představuje přirozený koloběh vody.

ECORASTER- zatravňovací dlažba- ECORASTER- využití v praxi

Možnost přeměny a udržitelnosti

Protože je půda přirozeně schopna pojmout při velkém množství srážek hodně dešťové vody, podstatně tak snižuje rychlý odtok vody z povrchu a eliminuje riziko povodní. 

Naším společným cílem je udržet půdě její schopnost zadržovat velké množství dešťové vody. Snižuje se tak kulminace povodní v odpadních tocích, ulevuje se povrchovému odvodnění a drenážím.

Zejména v rozšiřujících se městech a obytných oblastech, které již dále nemohou rozšiřovat stávající odvodňovací systémy, je odlehčení pomocí nezapečetění půdy první volbou. V této souvislosti hovoříme také o městě jako houbě. Půda pojímá vodu a se zpožděním ji vydává zpět. 

Tato opatření v moderním plánování měst snižují rizika silných dešťů a záplav a starají se o to, aby se srážky vsákly tam, kde spadly. Mluvíme o decentralizovaném managementu dešťové vody, příp. prevenci záplav.

Jsme rádi, že ECORASTER v těchto důležitých souvislostech pomáhá chránit naši krajinu.

PORADÍME VÁM

Napište nám. Rádi vám předáme naše zkušenosti a představíme všechny možnosti vhodné pro váš individuální projekt. Nezávaznou nabídku vám připravíme přímo na míru.

PRODUKTY
SLUŽBY
Kontakt