ECORASTER: 30 let na trhu – Příběh úspěchu a trvalé inovace

ECORASTER slaví 30 let na trhu

Je to přesně 30 let, odkdy se vůbec nemluvilo o plastových zatravňovacích dlažbách. V Evropě neexistoval žádný produkt v této oblasti a o takový výrobek nebyl projeven žádný zájem. Tehdy byl na evropský trh uveden první produkt ECORASTER. Navzdory významné nejistotě v té době, se ECORASTER stal jedničkou na trhu ve zpevňování ploch a v roce 2022 bylo prodáno více než 1 800 000 čtverečních metrů.

Podívejme se na tajemství a principy, které stojí za produkty ECORASTER, které spojují plast a ekologii od doby, kdy recyklace ještě nebyla na pořadu dne.

Pojďme se vrátit trochu do minulosti…

Rok 1991 byl z hlediska udržitelnosti a environmentálních otázek stále relativně raným obdobím. Plast na bázi ropy byl v té době stále dominantním materiálem a myšlenky o udržitelnosti a recyklaci nebyly tak rozšířené, jak jsou dnes.

Vše začalo jedním zákonem…

Na konci roku 1991 prosadil německý ministr životního prostředí Klaus Töpfer zákon o omezení odpadu, který vyžadoval recyklaci obalů. Obchodníci a výrobci se dostávali do problémů a hledali naléhavá řešení, protože ministr životního prostředí hrozil, že navrhne spotřebitelům, aby veškerý svůj odpad a obaly začali vracet přímo prodejcům.

Zelené označování, třídění odpadu v domácnostech a přeměna použitých plastových materiálů nám umožňovaly představit si nový životní cyklus plastů.

Klaus Töpfer- německý ministr životního prostředí z roku 1991.
Klaus Töpfer- německý ministr životního prostředí z roku 1991.

Zatímco ještě neexistoval žádný trh a lidé si nedokázali představit plastové tvárnice v zemi, německá společnost, založená Jüergenem Manzeiem, začala ve své nové továrně zpracovávat flexibilní plasty z materiálu LDPE. Z použitého plastového odpadu tak vznikal granulát, který se čistil a transformoval.

Jüergen Manzei – zakladatel ECORASTERu a průkopník ve zpevňování ploch plastovými tvárnicemi. Na fotce vpravo.

Začátky a vytrvalost jsou klíčem k úspěchu…

Po několika měsících a prvních úspěších Jüergena Manzeie přišel mladý francouzský urbanista Pierre Georgel, který mu představil svou vizi využít materiál LDPE k vytvoření flexibilní plastové tvárnice s propustností.

Tato myšlenka byla v rozporu s hlavními principy tradičního městského plánování, které dávalo přednost umělé úpravě půdy a parkovacím plochám. Město upřednostňovalo odvádění vody prostřednictvím odtokových kanálů a stok. V té době čínští vědci teprve začínali pracovat na konceptu udržitelnosti a ekologie města, který se až v roce 2014 stal projektem „houbového“ města. Cílem projektu bylo absorbovat a infiltrovat co nejvíce dešťové vody přímo do půdy na pozemku, aby se předešlo povodním.

30 let od výroby dlažby ECORASTER a její vývoj:

Před třiceti lety spatřila světlo světa úplně první tvárnice ECORASTER. Dlažba ECORASTER E50 měla klasický čtvercový rozměr, byla robustní a velmi odolná, stala se průkopnickým produktem na cestě k propustným parkovištím.

V roce 1999 byla do rodiny produktů ECORASTER přidána dlažba ECORASTER X30, inovace k původnímu modelu ECORASTER E50. Plastová tvárnice o výšce 3 cm, původně navržená pro zelené střechy, se ukázala jako účinná v prevenci sesunutí substrátu ze střech.

ECORASTER X30- jeden z prvních typů produktů ECORASTER

Rok 2004 byl pro produkty ECORASTER klíčovým bodem v jejich vývoji. V té době získaly svůj charakteristický tvar, který si udržují dodnes.

Díky tenčím stěnám se dlažba ECORASTER stala téměř neviditelnou na povrchu, aniž by byla narušena její nosnost. Do těchto plastových tvárnic byly integrovány dilatační prvky, které eliminují roztahování dlažby a brání jejímu nadzvedávání. Díky této inovaci lze dlažbu ECORASTER od té doby pokládat na velké plochy bez nutnosti použití dalších dilatačních prvků.

ECORASTER E50 do roku 2004 vlevo na fotce. ECORASTER E50 od roku 2004 vpravo na fotce.
ECORASTER E50 do roku 2004 vlevo na fotce. ECORASTER E50 od roku 2004 vpravo na fotce.
Dilatační prvky a jejich směr u dlažby ECORASTER od roku 2004.
Dilatační prvky a jejich směr u dlažby ECORASTER od roku 2004.

Jezdectví bez bláta a louží…

V roce 2008 bylo uvedeno na trh hned několik variant dlažby ECORASTER TR40TP40 navržených pro jezdectví, a to s patentovanými zásobníky na zadržování vody. Tím je zajištěno, že jízdárna zůstává bez bláta a louží, zároveň se povrch stává dostatečně zvlhčeným, aby nedocházelo k vzniku prachu.

ECORASTER TR40 ideální dlažba pro jízdárny
ECORASTER TR40 ideální dlažba pro jízdárny

Patentovaná drenážní dlažba ECORASTER BLOXX…

V roce 2016 byla uvedena na trh drenážní dlažba s betonovou výplní ECORASTER BLOXX. Vyvinuli jsme ideální alternativu k zámkové dlažbě, která je plně propustná a kompatibilní s typem dlažby ECORASTER E50. Tato inovace dokáže absorbovat až 250 mm srážek za jednu hodinu.

ECORASTER E50(vlevo) a ECORASTER BLOXX
ECORASTER E50(vlevo) a ECORASTER BLOXX

Tajemství ECORASTER? Kvalitní výběr materiálu.

Materiál LDPE, z něhož je ECORASTER vyroben, patří mezi nejrozšířenější formy plastu na světě. Tento materiál se běžně vyskytuje v plastových sáčcích, tenkých obalech potravin, kartonových krabicích od mléka a nádobách na prací prostředky. Spojením těchto odpadů vzniká extrémně odolný LDPE materiál, který slouží jako základ pro plastové tvárnice ECORASTER, schopné odolat i vysokému tlaku nákladních a hasičských vozidel.

Výběr těchto materiálů znamená, že jsou 100 % recyklovatelné a na konci svého životního cyklu mohou být znovu zpracovány ve 100 % recyklovaný materiál.

Nyní je rok 2024 a my se ohlížíme za neskutečnými 30 lety historie naší plastové dlažby ECORASTER. Naše produkty jsou často kopírovány, ale jsme si vědomi, že ostatní výrobci budou muset projít podobnou cestou jako my, aby dosáhli takové kvality svých produktů, která může konkurovat našim produktům ECORASTER. Otázkou zůstává, zda jsou ochotni a schopni absolvovat tuto cestu za účelem zvyšování kvality svých výrobků.

My jsme rozhodnuti pokračovat v naší cestě a těšíme se na okamžik, kdy vám budeme moci představit naše nové produkty. Děkujeme vám, že jste s námi po celou dobu.