Jak úspěšně implementovat CAR STOP na ECORASTER

ECORASTER a CARSTOP

Parkovací dorazy, známé též jako car stopy, jsou stále častěji využívány. Při asfaltových parkovištích není jejich implementace žádným problémem. Nicméně, často se objevuje otázka a nejistota týkající se použití car stopu u produktů ECORASTER. Dnes vám ukážeme, jak bez problémů aplikovat parkovací doraz car stop na produkt ECORASTER E50.


Co je car stop?

Car stop, neboli parkovací doraz, slouží k zamezení pohybu vozidel do nežádoucích prostor. Tím řidiči signalizuje, že další pohyb vozidla v daném směru není možný.
Tímto způsobem se zvyšuje povědomí řidiče o optimálním umístění vozidla, minimalizuje se riziko nebezpečného parkování a snižuje se možnost poškození majetku či ohrožení ostatních osob.

ECORASTER CAR STOP aplikován na TESLA charger v Lovosicích
ECORASTER CAR STOP aplikován na TESLA charger v Lovosicích

Jak správně implementovat CAR STOP na ECORASTER?

Pokud jste již provedli zásyp produktu ECORASTER, je ideální použít průmyslový vysavač k odstranění výplně z rastrů, která odpovídá vzdálenosti parkovacích dorazů.

V případě, že uvažujete o použití CAR STOPu ještě před zásypem ECORASTRu, nechte rastry bez zásypu a připravte se na první krok implementace.

Příprava na ukotvení car stopu k produktu ECORASTER.
Příprava na ukotvení car stopu k produktu ECORASTER.

1. Použití chemické kotvy

Na rastry dlažby o rozměru 5×5 centimetrů a vzdáleností otvorů parkovacích dorazů aplikujeme chemické kotvy. Pro tuto účinnou fixaci můžete zvážit využití produktu PROFI polyester POLY SF 400  BOSSONG.

Aplikace chemické kotvy do ECORASTRu pro car stop.
Aplikace chemické kotvy do ECORASTRu pro car stop.

2. Umístění CAR STOPu

Umístěte parkovací doraz na dlažbu ECORASTER a pečlivě zkontrolujte, zda jsou otvory na CAR STOPu v optimálním postavení v místě, kde byla aplikována chemická kotva.

3. Upevnění CAR STOPu na dlažbu ECORASTER E50

Následně použijte kotevní šrouby, které s maximálním úsilím upevníte do země spolu s parkovacím dorazem. Tím zaručíte pevnost a bezpečné ukotvení CAR STOPu na dlažbě ECORASTER E50 pro optimální funkčnost.

CAR STOP a ECORASTER E50.
CAR STOP a ECORASTER E50.

Hotovo, parkovací doraz je nyní úspěšně ukotven k produktu ECORASTER E50. Dále můžete pokračovat dosypáním finální požadované vrstvy dlažby.

Pokud máte jakékoli další otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese info@ecoraster.cz nebo telefonním čísle +420 777 765 606.