Zobrazeno 7 výsledků

Zatravňovací dlažba pro zpevnění svahů a břehů

Pro zpevnění šikmých ploch, jako například pracovních cest nebo příjezdů ve svahu, se nabízí naše zatravňovací dlažba. Tvárnice ECORASTER pro zpevnění svahu jsou opatřeny výřezem pro kotvící tyč.

Více jak 200 dilatačních spár na m² a 36 zámků na m² působí A50 proti svahu silami. Snižuje se odnos půdy, ničení zeminy například žlábkovitými prohlubněmi, odnosem živin a přímkovým odnosem odtékající vodou.

Zahrady a chodníky

ECORASTER® E30 – zelená

44  s DPH
NOVINKA
57  s DPH
NOVINKA
60  s DPH
52  s DPH
54  s DPH

Svahy a břehy

Kotvíci tyč 80cm

332  s DPH