Podpora dotace

Nově zajišťujeme kompletní dotace při rekonstrukci nebo vybudování nových parkovacích míst bez uzavření.

Zpevněná plocha pomocí produktů ECORASTER®

Plastová zatravňovací dlažba ECORASTER E40
Zámková dlažba vs. drenážní dlažba ECORASTER

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory)

Výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné

Podpora bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti ve výši max. 85% celkových způsobilých výdajů

Náklady akce nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací.

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 200 000 Kč (bez DPH).

Budování propustných zpevněných povrchů

Podpora bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti ve výši max. 30% celkových způsobilých výdajů

Náklady akce nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací.

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 200 000 Kč (bez DPH).

V případě zájmu o dotaci nás kontaktujte přímo na email info@ecoraster.cz, do předmětu zprávy uveďte “dotace”.