Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Vše o nákupu

Úvod  /  Vše o nákupu

 

V této sekci naleznete tyto informace:

 

Jak nakupovat

Zatravňovací dlažbu můžete objednat přes náš e-shop (max. 4 palety), nebo nás můžete kontaktovat telefonicky, na e-mailu a poptat cenovou nabídku při větším odběru (nad 4 palety).

Doprava

Pro doručování malých e-shopových objednávek (do 36 ks) využíváme PPL. Pro dopravu objednávek nad 36 ks (paleta) využíváme Českou poštu.

Pro mimoe-shopové objednávky nad 4 palety, objednávek ze Slovenska a betonové výplně pro Ecoraster Bloxx, využíváme kamionovou dopravu. Ceny této dopravy jsou individuální, kde se cena vypočítává z objednaného množství a vzdálenosti přepravy.

Při odběru na prodejně, možnost platit platebními kartami (s přiúčtováním poplatku bance 2% z celkové ceny objednávky).

 

Ceník dopravy

 

Dobírka

Převod předem

Dopravce

do 36ks (balík pro obrubníky)

226 Kč

190 Kč

PPL

do 36ks (balík pro dlažbu)

141 Kč

105 Kč

PPL

1 paleta

1 150 Kč

1 150 Kč

Česká pošta

2 palety

2 299 Kč

2 299 Kč

Česká pošta

3 palety

3 449 Kč

3 449 Kč

Česká pošta

4 palety

4 598 Kč

4 598 Kč

Česká pošta

Ceny jsou uvedeny vč. DPH a poplatku za balné (paleta, nebo balík).

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží spotřebiteli

 

obchodní společnosti

DOVA a.s.,

se sídlem: Kirilovova 115, 739 21 Paskov

identifikační číslo: 41034554

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2526

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.ecoraster.cz

 

 

1.            Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DOVA a.s., se sídlem Kirilovova 115, 739 21 Paskov, identifikační číslo: 41034554, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2526 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.ecoraster.cz/ , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.ecoraster.cz/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží spotřebiteli; prodej zboží podnikateli upravují jiné obchodní podmínky, které jsou taktéž dostupné na shora uvedené internetové adrese http://www.ecoraster.cz/ a které budou aplikovány na ujednání s podnikatelem. Osoba je považována za podnikatele pokud objednává zboží v rámci svého účtu registrovaného jakožto účet užívaný podnikatelem; účty osob, které nejsou podnikatelské, jsou považovány za spotřebitelské a aplikují se na ně tyto podmínky.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Platí, že tyto podmínky se vztahují vždy na konkrétní kupní smlouvu, tj. zavazují kupujícího vždy pouze tehdy, kdy dojde k objednávce zboží prostřednictvím webové stránky.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, která se nadále řídí původními podmínkami. Pokud na základě ujednání mezi prodávajícím a kupujícím bude ujednána smlouva, která by odkazovala na užití těchto podmínek, bude v takové smlouvě ujednán i způsob, kterým bude mezi stranami oznámena změna podmínek i právo druhé strany tyto změny odmítnout včetně lhůt s tím spojených. Jinak se má zato, že se tyto podmínky vztahují vždy pouze na konkrétní koupi zboží, a že tedy nejsou naplněny podmínky předvídané ust. § 1752 zákona č. 89/2012 Sb. spojené se změnami obchodních podmínek.

 

2.            Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

3.            Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží obdrží objednavatel při potvrzení objednávky od dodavatele.
 • součástí objednávkového formuláře je i textové znění těchto podmínek, které tak poskytuje prodávající kupujícímu před uzavřením smlouvy

 

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu může kupující zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je považována za závaznou okamžikem odeslání prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, odpovědnost za jejich správnost leží na straně kupujícího. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky, jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Za akceptaci není považováno potvrzení o doručení objednávky ve smyslu čl. 3.4..
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily uzavřenou kupní smlouvu (včetně porušení obchodních podmínek, kterými se kupní smlouva řídila).
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4.            Cena zboží a Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese DOVA, a. s., Kirilovova 115, 739 21 Paskov;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce – při doručení zásilky přepravní firmou;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2102699501/2700 , vedený u společnosti UnicreditBank Czech Republic, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) před expedicí zboží;
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou kupní cena za zboží společně s náklady spojenými s dodáním zboží. Cena za balení a dodání zboží je uvedena před objednáním zboží v elektronickém nákupním košíku na webové stránce; ; kupující bere na vědomí, že cena za balení a dodání zboží bude účtována.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy .
 3. V případě bezhotovostní platby obdrží kupující  od prodávajícího daňový doklad, se splatností 14 dní, po připsání částky na účet prodávajícího je zboží expedováno kupujícímu.
 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

5.            Vrácení zboží a peněz (odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem)

 1. Kupující je oprávněn ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. odstoupit od uzavřené smlouvy, a to i bez uvedení důvodu; kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě uvedeném v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., zejména tedy není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a dále pro jiné důvody citované v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb.
 2. Odstoupení dle odst. 1 tohoto článku je kupující oprávněn učinit ve lhůtě 14 dnů od ode dne převzetí zboží; náklady spojené s vrácením nese kupující. Odstoupení dle odst. 1 je kupující oprávněn provést na formuláři, který je přiložen k těmto obchodním podmínkám, a který je dále dostupný na shora uvedené webové stránce http://www.ecoraster.cz/vse-o-nakupu/#obchodni-podminky. Odstoupí-li spotřebitel prostřednictvím tohoto formuláře, potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu jeho přijetí, a prostřednictvím elektronické pošty na uživatelský účet kupujícího.
 3. Objedná-li kupující zboží, které prodávající upraví dle požadavku kupujícího, není kupující oprávněn od takto uzavřené smlouvy odstoupit dle odst. 1 tohoto článku.
 4. Odstoupí-li kupující od uzavřené smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, je povinen vrátit zboží ze smlouvy, od které odstoupil, zpět prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 14 dnů od potvrzení odstoupení uvedeného v odst. 2 tohoto článku, a to na adresu prodávajícího: DOVA, a. s., Kirilovova 115, 739 21 Paskov
 5. Po odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží, pokud kupující vybral nejlevnější způsob dodání zboží. Pokud takový způsob dodání nevybral, vrátí mu prodávající náklady na nejlevnější způsob dodání zboží . Prodávající ale není povinen vrátit kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží dříve, než mu kupující zboží předá, případně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal; kupující ale souhlasí s tím, aby mu prodávající v případě, kdy uhradil zboží jinak než bezhotovostně, vrátil kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží bezhotovostním převodem na účet kupujícího, případně je kupující oprávněn sdělit způsob, kterým navrhuje vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží. Tento způsob může sdělit například vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy.
 6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok vyplývající ze snížené hodnoty zboží dle předcházející věty je prodávající oprávněn započíst s nárokem kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

 

6.            Přeprava a dodání zboží

 1. Kupující přebírá zboží na provozovně prodávajícího nacházející se na adrese sídla prodávajícího. Kupující je oprávněn navrhnout v objednávce jiný způsob dodání a převzetí zboží; platí pak, že s náklady spojené s dopravou do jiného místa než je uvedeno v první větě tohoto odstavce nese kupující. Kupující je dále povinen zajistit převzetí zboží.  Prodávající není povinen akceptovat návrh kupujícího ke způsobu dodání zboží; pokud nedojde k takové akceptaci, navrhne prodávající v potvrzení objednávky svůj návrh na dodání zboží kupujícímu. Platí pak, že kupní smlouva je uzavřena, není však ujednán způsob dodání a převzetí zboží. Nepotvrdí-li kupující způsob dopravy a převzetí zboží navržený prodávajícím, a nedojde-li k jiné dohodě ohledně dopravy a převzetí zboží, platí, že kupující převezme zboží v provozovně prodávajícího popsané v první větě tohoto odstavce.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500,-- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý byť započatý týden uskladnění a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nedojde-li k převzetí zboží upraveného na zakázku kupujícím, má prodávající nárok na náhradu škody ve výši odpovídající ceně zboží a jeho dopravě. Prodávající má dále nárok na smluvní pokutu v hodnotě 0,1% denně z dlužné částky, a to až do výše hodnoty zboží a dopravy. Nárok na náhradu škody, stejně jako nárok na náhradu kupní ceny u zboží upraveného na zakázku není tímto ujednáním dotčen.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Kupující je dále povinen zboží po převzetí prohlédnout za účelem zjištění vad zboží. Vady ze zboží je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději pak do 3 pracovních dnů od převzetí zboží, jinak odpovědnost prodávajícího za vady zboží zaniká. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost prodávajícího za skryté vady.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

 

 

7.            Odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout, a pokud sezná, že toto zboží má zjevné vady, pak tyto vady bez zbytečného odkladu uplatní u prodávajícího. Zjevnými vadami jsou takové vady, které jsou seznatelné bez dalšího již při převzetí zboží, jako jsou odlišné množství dodaného zboží, absence či neúplnost návodů či jiných instrukcí, dodání jiného než žádaného zboží apod.
 3. Zboží, u něhož byly uplatněny vady dle odst. 2 tohoto článku, převezme od kupujícího prodávající a přezkoumá důvodnost uplatněných vad; sdělení ohledně přijetí či nepřijetí vad sdělí kupujícímu nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží.
 4. Prodávající dále odpovídá za vady zboží, které mají povahu skrytých vad za níže uvedených podmínek.
 5. Projeví-li se vady do šesti měsíců od převzetí zboží, má se zato, že zboží mělo vady již při převzetí zboží. Projeví-li se vady po uplynutí šesti měsíců, odpovídá za ně prodávající tehdy, pokud kupující prokáže, že zboží mělo vady již k okamžiku převzetí zboží.
 6. Pokud kupující o vadách zboží před převzetím zboží věděl, případně tyto vady způsobil sám, nenese za takové vady prodávající odpovědnost dle shora popsaných ustanovení.
 7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny DOVA, a. s., Kirilovova 115, 739 21 Paskov, tel: 558 671 139.

 

8             Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 6. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících řeší prodávající prostřednictvím emailové adresy info@ecoraster.cz
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9.            Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10.          Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:
 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a zanechání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11.          Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.
 5. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 6. Tyto podmínky se vztahují na uzavření konkrétních kupních smluv prostřednictvím webové stránky.
 7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování DOVA, a. s., Kirilovova 115, 739 21 Paskov, adresa elektronické pošty info@ecoraster.cz ,  telefon 777 765 605.
 8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22.5.2014

 

DOVA, a.s.

Rychlý kontakt

+420 777 765 606

+420 777 765 605

+420 777 765 600

info@ecoraster.cz
Nahoru